STREFA KIBICA!!!

Mieszkańcy Kotowic zapraszają na wspólne kibicowanie!

ŚWIETLICA WIEJSKA  Ul.Kościelna 2

( JAKBY KTOŚ NIE WIEDZIAŁ TO ZA KOŚCIOŁEM KOLOROWY BUDYNEK)  

organizator ADRIAN KUCZAK

 

-15 LUTEGO "KOTVICA" została członkiem zwyczajnym ZWIA„ZKU LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Dziękujemy ZLOP za wsparcie i zaufanie.

INTERWENCJA W STAROSTWIE POWIATOWYM 

  -14 MARCA z inicjatywy "KOTVICY" delegacja z naszej wsi złożyła na spotkaniu z Panem Starostą… Dariuszem Wróblewskim wniosek o poprawę™ bezpieczeństwa w centrum wsi. Więcej... czytaj AKTUALNOŚCI

   - 7 KWIETNIA z inicjatywy starosty odbył‚a się wizja lokalna w Kotowicach. Więcej.... czytaj AKTUALNOŚCI

UWAGA!
DEFIBRYLATOR AED znajduje się™ w KOTOWICACH
ul. Zielonogórska  12
Po prawej, obok sklepu "Leviatan"
ODPOWIEDZIALNI: ANIA I AREK BERBEKA

Lista osób przeszkolonych patrz AKTUALNOŚšCI
Kotowice 1.08.2014


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSPÓLNOTY KOTOWIC ” Kotvica”

za okres 6.08.2009- 1.08.2014

UWAGA!

Wszystkie osoby pominięte w niniejszym sprawozdaniu przepraszamy.

1. Działalność merytoryczna.

Zebranie założycielskie stowarzyszenia odbyło się 06.08. 2009, postanowieniem Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 1.10.2009 „Kotvica” została wpisana do rejestru KRS-u pod numerem 0000338417.

Dnia 22.10.2009 nadano numer regon 08376786, 10.11.2009- nr NIP: 9730966607.


Najważniejsze działania ujęto w tabeli.


TERMIN

ZADANIE

      UWAGI

Lipiec 2009

Jako grupa nieformalna „ Skarby Kotowic” – dzieci przygotowały stoisko na festyn z produktami pochodzącymi z Kotowic: zioła, przetwory, mydełka własnej produkcji.

Odpowiedzialna: Dorota Czyżewska

Sierpień 2009

Wykonanie dwóch tablic informacyjnych ustawionych we wsi.


Wykonał: Stanisław Markulak

środki na materiały z funduszu sołeckiego,

Wrzesień 2009-

14 sierpnia 2010

Społeczna konsultacja projektu świetlicy wiejskiej w Kotowicach oraz nadzór nad jej remontem.

Odpowiedzialni: Piotr i Dorota

Czyżewscy

Listopad 2009

Znaki i symbole- ANIOŁY – warsztaty plastyczne dla dzieci

Dzieci zapoznały się z symboliką aniołów i wykonały prace z masy solnej, jako prezent Bożonarodzeniowy.

Prowadząca: mgr Krystyna Betiuk- plastyk


23.03.2010 do 10.12.2010 


Projekt edukacyjny „LOSY”

Zadanie 1

HISTORIA DZIEJE SIĘ DZISIAJ”

Powstała kronika wsi prowadzona przez Annę Krasowską

Do wglądu na stronie internetowej ‘Kotvicy” do 2013 oraz w formie papierowej w świetlicy w Kotowicach.

Zadanie 2

WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

POD HASŁEM:

 • ‘” BUKOWIŃSKIE DROGI DO LAURENKI”.

 • KOTWITZ”.


-Honorowy patronat nad działaniem objęło Muzeum Etnograficzne z siedzibą w Ochli oraz Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W trakcie zajęć uczestnicy w formie zabawy zapoznawali się z dziejami przodków przygotowując ekspozycję, na której zaprezentowano historię wsi do 1945 roku na podstawie opracowań uzyskanych z archiwum urzędu konserwatora oraz historię Bukowiny. Uczestnicy warsztatów przygotowali makietę ilustrującą wspólnotę wsi, na której wystąpili wszyscy Kotowiczanie połączeni nićmi pokazującymi pokrewieństwo.

Część wystawy, przygotowanej przez dzieci w trakcie działań warsztatowych, stanowi do dzisiaj trwały element dekoracji budynku świetlicy niosąc informację historyczną dla każdego korzystającego.

-Informacje na temat historii Kotowic i mieszkańców opublikowano na stronie internetowej www.kotowice.nowogrodbobrz.pl oraz przeprowadzono turniej „Balaki kontra Muniaki” w trakcie imprezy otwarcia świetlicy, gdzie rywalizowały drużyny złożone z przedstawicieli różnych pokoleń. Dzieciom zaprezentowano fragmenty materiałów źródłowych do filmu „ Losy- niedokończona opowieść” , nagrania relacji losów Kotowiczan. Film przygotowano dzięki zaangażowaniu i aktywnemu udziałowi w projekcie seniorek naszej wsi.

Ze względu na konieczność „ dopilnowania” wystawy oraz duże zaangażowanie dzieci zajęcia kontynuowano po otwarciu świetlicy.Zadanie 3

WARSZTATY DLA DZIEWCZĄT I KOBIET „ INTEGRACJA W TRADYCJI BUKOWIŃSKIEJ”.


Partnerem warsztatów było Stowarzyszenie Przyjaciół Drągowiny „Rosa”. W spotkaniu uczestniczyły kobiety w różnym wieku od dziewczynek, poprzez nastolatki, kobiety w średnim wieku do seniorek wsi. Wspólnie uczyły się tańców ludowych: syrby, anieli, czabana, charkana i innych. Zajęcia prowadziła Pani Teresa Najdek z Kotowic, członkini „Kotvicy” i „Rosy” przy wsparciu koleżanek z zespołu.


Zadanie 4

Z SOCJOLOGIĄ NA TY”-

Przeprowadzono ankietę w formie pisemnej i ustnej.

Zebrane w ankiecie informacje wykorzystano na warsztatach- zadanie nr 2 oraz przygotowując uroczystość otwarcia – zadanie nr 6.

Zadanie 5

TEATR” DUŻY KOT MAŁY KOT”

Przeprowadzono 12 spotkań warsztatowych pod kierunkiem instruktorów teatralnych – Justyny Rejchel i Marka Krukowskiego. Inspiracją do scenariusza przedstawienia były relacje historyczne najstarszych mieszkanek wsi. Powstał spektakl „ Papierowa Skała”, którego premiera odbyła się 14.08.2010 Poza warsztatami przeprowadzono liczne próby spektaklu pod kierunkiem członków „Kotvicy”

Mali aktorzy zostali zaproszeni przez organizatorów bukowińskiej imprezy „Łupaczki” do Muzeum Etnograficznego

w Ochli , gdzie ponownie zaprezentowali przedstawienie.


Zadanie 6

UROCZYSTE OTWARCIE ŚWIETLICY W KOTOWICACH.

Partnerem w organizacji imprezy było Stowarzyszenie Przyjaciół Drągowiny „Rosa”, ponadto zaproszono do udziału zespół „Mała Watra” z Brzeźnicy. Występy obu zespołów wzbogaciły imprezę. Na wystawę honorowy patron projektu- Muzeum Etnograficzne udostępniło eksponaty z bukowińskiej chaty oraz wzbogaciło program uroczystości wystąpieniem dyrektorki instytucji

Pani Ireny Lew. Kotowiczanie wypożyczyli osobiste pamiątki: stare książki, dokumenty, przedmioty domowego użytku, tkaniny itp. Zebrano także stare fotografie od mieszkańców pochodzące z rodzinnych stron, głównie Bukowiny oraz dokumentujące powojenne życie wsi tworząc z nich trwałą ekspozycję historyczną. Zwiedzający mogli wziąć udział w konkursie z nagrodami pod hasłem „ TESTOZABAWOZAGADKI” wypełniając przygotowany test, do którego podpowiedzi znajdowały się na wystawie. Na tę okazję powstał zespół wokalny seniorek Kotwiczanki. Panie, seniorki wsi, zaprezentowały publicznie bukowińskie piosenki, które były śpiewane w ich domach przed wojną.


Uhonorowano najstarszą mieszkankę Kotowic- Panią Marię Drozdek tytułem SENIORKI ROKU.

Na podstawie nagranych wywiadów z najstarszymi mieszkańcami, dokumentujących ich dzieje stworzono film „ Losy- niedokończona opowieść” ( autorka Dorota Czyżewska) , którego premiera miała miejsce w trakcie uroczystości.

DZIĘKUJEMY

P.PAWŁOWI WAWRYKOWI

ZA POMOC

W PROWADZENIU STRONY

I DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA

KOTVICA”Odbyło się 14 spotkań

( zakładano 5 ), zrealizowano 31 godzin zajęć, w których w sumie wzięło udział 38 uczestników

( jedno- lub wielorazowo) spośród dzieci i młodzieży. Seniorzy – 6 osób- udzieliło obszernych wywiadów, na podstawie, których przygotowano zajęcia.Część eksponatów została zniszczona bez powiadomienia stowarzyszenia „ Kotvica”- odpowiedzialny za nadzór nad świetlicą Pan Sołtys

Marek Łebek
Warsztaty dla dziewcząt i kobiet „ Integracja w tradycji Bukowińskiej” - 18 uczestniczek w różnym wieku, w tym 2 panie ze Stowarzyszenia „ROSA


Prowadząca: Pani Teresa Najdek
Teatr „Duży Kot Mały Kot” warsztaty teatralne dla dzieci - 12 spotkań po 1,5 godziny, w sumie wzięło udział 36 uczestników ( jedno- lub wielorazowo) spośród dzieci i młodzieży.

Ostateczna grupa teatru „ Mały Kot- Duży Kot” składa się z 12 osób.Odpowiedzialna Teresa Najdek


Przygotowanie poczęstunku dla gości odpowiedzialna –

Pani Aniela MarkulakPrzygotowanie ekspozycji:

Stanisław Markulak, Jadwiga Krakowska, Teresa Najdek, Anna Berbeka.


DZIĘKUJEMY

P.BURMISTRZOWI

GRZEGORZOWI JANKOWSKIEMU

ZA POMOC W DZIAŁALNOSĆI „KOTVICY”
Lipiec sierpień 2010

Naprawa i uruchomienie zegara wieżowego w kościele.

Wykonali: Stanisław Markulak, Tomasz Markulak,

Piotr Czyżewski

Lipiec sierpień 2010

Urządzenie świetlicy wiejskiej.

 1. Uszycie poduszek do „tzw” pokoju zabaw.


 1. Pozyskanie mebli


Wykonała Pani Anna Berbeka


Dorota i Piotr Czyżewscy

(darowizna regałów i kanapy na rzecz stowarzyszenia „Kotvica”)

Lipiec sierpień 2010

Zbiórka pieniędzy na krzesła do świetlicy wiejskiej. Każdy chętny mógł ufundować składne krzesło drewniane. Na tyle krzesła zapisano nazwisko fundatora.

Odpowiedzialna: Joanna Balak

Za zakup: Piotr Czyżewski

Sierpień 2010


Warsztaty plastyczne „ Ja tu i teraz” Dzieci zaznaczały swoją obecność w świetlicy poprzez odciski rąk i nóg. Symboliczne oswojenie miejsca do pracy i zabawy.


Prowadząca Martyna Czyżewska

Miejsce świetlica


Wrzesień 2010

Opracowanie projektu dokumentów: statutu świetlicy, „karty wynajmu świetlicy” i konsultacja społeczna tych dokumentów.


Przygotowała: Dorota Czyżewska

Przyjęte na zebraniu z

Burmistrzem Panem G. Janowskim i organizacjami działającymi we wsi Kotowice założenia nie zostały wdrożone przez Urząd Miejski- organ nadzorujący obiekt.

Listopad 2010


Warsztaty plastyczne „Odblaski”- dzieci naklejały na ubranie elementy odblaskowe


Prowadząca D. Czyżewska

Miejsce świetlicaGrudzień 2010


Prezent z serca.” Dzieci wykonały biżuterię, ramki do zdjęć itp. jako prezenty pod choinkę.Prowadząca D. Czyżewska

Miejsce świetlica


Wiosna 2010- jesień 2011

Lekcje tańca towarzyskiego dla wszystkich chętnych.

Odpowiedzialna za organizację

Pani Anna Berbeka.

Prowadząca: Pani Jolanta Bechyne

Miejsce świetlica Kotowice


9 stycznia 2011

Jasełka” - spektakl

Prowadząca: Pani Teresa Najdek

Miejsce świetlica


01.05.2011-10.12.2011

ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE W KOTOWICACH”

1. Trening tańca Hip-Hop.

W okresie od 13.05.2011 do 04.10.2011 odbyło się 13 treningów o łącznym czasie trwania 27 godzin, w których średnio statystycznie uczestniczyło 13,5 osoby/spotkanie. Zajęcia były prowadzone przez znaną w kraju renomowaną instruktorkę

Panią Barbarę Derkowską, a uczestniczyły w nich dzieci z Kotowic, Niwisk, Drągowiny, Kaczenic mając niezwykłą okazję zapoznać się z najnowszymi technikami w tej dziedzinie.


2. Gry i zabawy ruchowe dla dzieci.

W terminie od 17.05.2011 do 14.11.2011 odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Kotowicach 13 spotkań po dwie godziny zegarowe w trakcie których Teresa Najdek prowadziła zajęcia z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu. Poniżej przykładowe tematy zrealizowane podczas spotkań:

 • zabawa ożywiająca „Sieć” kształtująca prawidłową postawę ciała,

 • ćwiczenia antygrawitacyjne wykonywane przy rytmicznej muzyce,

 • ćwiczenia usprawniające postawę ciała: przewroty na materacu, ćwiczenie równowagi,

 • zabawa „sztafeta pisana”, w której uczestnicy tworzą zdania podrzędnie złożone,

 • nauka gry w unihokeja,

 • ćwiczenie sprawności prawej i lewej ręki podczas gry w ringo,

 • tworzenie układów gimnastycznych na materacach,

 • nauka gry w bule

 • instruktaż prawidłowego używania „Nordic walking”.


3. Rozgrywki rodzinne

W dniu 02.09.2011 odbyła się impreza otwarta dla mieszkańców Kotowic i okolic, w której równolegle trwały warsztaty, pokazy

i konkurencje sportowe, gdzie udział oraz rezultaty były odpowiednio punktowane w zależności od stopnia trudności. Zwyciężyła ta drużyna, która skupiła największą liczbę członków

i najaktywniej brała udział w oferowanych zajęciach. Ważnym kryterium rywalizacji była wielopokoleniowość zespołu.

Odbyły się następujące konkurencje sportowe i warsztaty: turniej unihokeja, wyścig rowerowy, turniej tenisa stołowego w deblu, rowerowy tor przeszkód strzelanie z broni pneumatycznej, hula hop i inne; warsztaty „ Relaks przez ruch-tai chi”, otwarta lekcja tańca towarzyskiego, nordic walking, bezpieczna jazda na rowerze, warsztaty „ Zdrowy Ruch na co dzień” oraz pokaz

Hip-Hopu.

Podczas całej imprezy zespół ratownictwa medycznego pod kierownictwem ratownika Macieja Klima prowadził praktyczne szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Ogółem we wszystkich konkurencjach aktywny udział wzięły 64 osoby np. w warsztatach tańca towarzyskiego 25 osób, w zajęciach tai chi 17 osób, w rowerowym torze przeszkód 15 osób itd.

Bardzo nierówna frekwencja utrudniała zajęcia


Miejsce świetlica

Prowadząca:

Pani mgr Barbara Derkowska

Prowadząca: Pani Teresa Najdek

podziękowania dla

p. Bogusławy Breitkopf

i wolontariuszek SIM:

Magdy Mozeluk, Kasi i Ani Spiżak, Paulinie Tarwackiej

dr Beaty  Wasylkowskiej

która czuwa nad bezpieczeństwem uczestników na każdej naszej imprezieW trakcie imprezy udało się zjednoczyć zespoły i poczuć, choć na moment wspólnotę mieszkańców.

Jedna z seniorek po zajęciach powiedziała” Nie wiedziałam, że tego dożyję”.


GRUDZIEŃ 2011

WARSZTATY PLASTYCZNE – CHOINKA NIESPODZIANKA

Dzieci zapoznano z tradycją choinki, przygotowano ozdoby na choinkę przed świetlicą, dzieci ubrały drzewko w Wigilię Bożego Narodzenia robiąc niespodziankę mieszkańcom.

Część funduszy pozyskano od Lasów Państwowych. Prowadzące: Anna Berbeka,

Teresa Najdek, D.Czyżewska

Lipiec 2011

Wykonanie tablic do konkurencji na festyn

Pan Stanisław Markulak

Lipiec 2011

FESTYN RODZINNY- przygotowano liczne konkurencje sportowo- rekreacyjne oraz bufet z gilem.

Pomagała w organizacji i sprzątaniu młodzież m.in. Przemek Balak, Piotr Sławicz, Mateusz Krasowski, Dominik Balak, Tomasz Balak.

Przygotowany i poprowadzony przez członków Kotvicy:

Joannę i Adama Balaków, Annę Berbeka, Helenę i Adriana Kuczaków, Dorotę i Piotra Czyżewskich we współpracy z Sołtysem Panem Markiem Łebkiem i Radą Sołecką

oraz Piotrem i Beatą Berbeka.

Maj 2013

Warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach współpracy

z Uniwersytetem Zielonogórskim.


- Żyj fair play” zwrócenie uwagi na korzyści wynikające z uczciwego i przyzwoitego życia.

- Wędrujący Ekoludek”

- „ Baśniowe popołudnie”

Podejmowane tematy spotkań przeprowadzonych w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu pedagogika zabawy doskonale współbrzmią z problemami, przed którymi stają mieszkańcy naszej wsi, Wprowadzana w życie tzw. ustawa śmieciowa, promująca segregację odpadów spotyka się z oporem tych, którzy z niedostatków finansowych, braku wiedzy czy dotychczasowej motywacji ekonomicznej nie wyobrażają sobie segregacji w życiu codziennym.

3 spotkania po 3 godziny Podejmowane aktualne tematy spotkań przeprowadzonych w ramach zajęć praktycznych z przedmiotu pedagogika zabawy


Prowadząca: dr Anna Szczęsna

Organizacja: Anna Berbeka, Dorota Czyżewska

Część materiałów do zajęć zakupiono przez Sołtysa Pana Marka Łebka z Funduszu Sołeckiego.

Sierpień 2010 - sierpień 2012

Społeczna opieka nad świetlicą.

Sprzątanie świetlicy. DZIĘKUJEMY BURMISTRZOWI

P.ANDRZEJOWI BAWŁOWICZOWI ZA DORAŹNĄ

POMOC W ORGANIZACJI SPRZĄTANIA ŚWIETLICY.

Głównie; Ania Berbeka, Teresa Najdek.

Zniszczenia, jakie zostały zrobione przez użytkowników wynajmujących obiekt oraz klub „LOTKARZY” nie zostały naprawione przez brak konsekwencji w egzekwowaniu ze strony prawnego opiekuna – Sołtysa wsi Kotowice.

To nasza wspólna porażka.

Lipiec 2014

Koty – warsztaty plastyczne . Dzieci wykonały instalację kota

z gałęzi. Kot ma być elementem wystroju wsi i przekazywać przesłanie od dzieci do wszystkich przejeżdżających przez KOTOWICE . Uczestniczyło 13 osób.

Prowadząca D. Czyżewska

W trakcie realizacji

Cały okres kadencji

Projekt i prowadzenie strony internetowej „Kotvicy”

Odpowiedzialna:

Dorota Czyżewska

Obecnie strona w przebudowie

z powodu nieumyślnego skasowania

przez informatyka Urzędu Miasta

w Nowogrodzie Bobrzańskim2. Rozliczenie finansowe.

W trakcie pierwszej kadencji zarządu zrealizowano dwa projekty współfinansowane przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego:

LOSY” –kwota dotacji 7874,00 oraz ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE W KOTOWICACH”-

kwota dotacji- 11000. Pozyskano 500 zł z Lasów Państwowych Nadleśnictwo Krzystkowice. Ze składek członkowskich-540 zł darowizn ( bez uwzględnienia przelewów na krzesła doświetlicy)- 2500zl

W 2013 roku składek nie zbierano.


Stan konta na dzień 1.08.2014 – 1986,5zł.

Nr konta: BPH 52 1060 0076 0000 3200 0140 9373                                                                                                                                                             www.kotowice.nowogrodbobrz.pl
KRS - 0000338417                                                                                                                                                                                                        wykonanie: konrad9771@gmail.com
NIP - 973-096-66-07                                                                                                                                                                                                                    - Mapa strony | Zaloguj -

KOTOWICE, ul. Zielonogórska 17
tel. 660723424