STREFA KIBICA!!!

Mieszkańcy Kotowic zapraszają na wspólne kibicowanie!

ŚWIETLICA WIEJSKA  Ul.Kościelna 2

( JAKBY KTOŚ NIE WIEDZIAŁ TO ZA KOŚCIOŁEM KOLOROWY BUDYNEK)  

organizator ADRIAN KUCZAK

 

-15 LUTEGO "KOTVICA" została członkiem zwyczajnym ZWIA„ZKU LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Dziękujemy ZLOP za wsparcie i zaufanie.

INTERWENCJA W STAROSTWIE POWIATOWYM 

  -14 MARCA z inicjatywy "KOTVICY" delegacja z naszej wsi złożyła na spotkaniu z Panem Starostą… Dariuszem Wróblewskim wniosek o poprawę™ bezpieczeństwa w centrum wsi. Więcej... czytaj AKTUALNOŚCI

   - 7 KWIETNIA z inicjatywy starosty odbył‚a się wizja lokalna w Kotowicach. Więcej.... czytaj AKTUALNOŚCI

UWAGA!
DEFIBRYLATOR AED znajduje się™ w KOTOWICACH
ul. Zielonogórska  12
Po prawej, obok sklepu "Leviatan"
ODPOWIEDZIALNI: ANIA I AREK BERBEKA

Lista osób przeszkolonych patrz AKTUALNOŚšCIDlaczego Kotvica ?

     ZARZUCIĆ KOTWICĘ, TO

ZATRZYMAĆ SIĘ W DANYM MIEJSCU,

PRZYSTANĄĆ NA PEWIEN

CZAS W DRODZE, W ŻYCIU….

      PRZODKOWIE WIĘKSZOŚCI DZISIEJSZYCH KOTOWICZAN PRZYWĘDROWALI NA DALEKĄ BUKOWINĘ ( WÓWCZAS TEREN AUSTRO-WĘGIER) Z RÓŻNYCH STRON POLSKI w XIX WIEKU, ŻYLI TAM W ZGODZIE Z NIEMCAMI, ŻYDAMI, RUSINAMI, RUMUNAMI, UKRAIŃCAMI, CYGANAMI, ORMIANAMI, LUDŹMI RÓŻNYCH WYZNAŃ, KTÓRZY OSIEDLALI SIĘ SZUKAJĄC LEPSZEGO ŻYCIA.   TWORZYLI Z NIMI WSPÓLNOTĘ. W POWOJENNEJ ZAWIERUSZE POLACY, W OBLICZU ZAGROŻENIA, MUSIELI REEMIGROWAĆ DO OJCZYZNY , ZOSTAWIAJĄC UKOCHANE WIOSKI: PANKĘ, LAURENKĘ I INNE

   PRZESIEDLILI SIĘ DO PONIEMIECKIEJ WIOSKI KOTTWITZ, NA ZIEMIE TZW. ODZYSKANE.  ( DZISIAJ KOTOWICE- STARAMY SIĘ UZYSKAĆ INFORMACJĘ SKĄD SIĘ WZIĘŁA TA NAZWA )  DLA UPAMIĘTNIENIA PRZEDWOJENNYCH MIESZKAŃCÓW , KTÓRZY TEŻ MUSIELI UCIEKAĆ Z KOTTWITZ W ŚWIAT, ZARZUCIĆ KOTWICĘ W INNYM MIEJSCU ORAZ RODZINY VON KOTTWITZ ZWIĄZANEJ  Z POCZĄTKIEM HISTORII WSI, PRZYJĘLIŚMY PISOWNIĘ KOTVICA.

AKTUALNOŚCI


Stowarzyszenie " KOTVICA" zakupiło defibrylator AED do dyspozycji mieszkańców i przyjezdnych. Do czasu szkolenia ( druga połowa marca) urządzenie jest w domu KOTOWICE  UL. KOŚCIELNA 11. W razie potrzeby dostępne o każdej porze. Po szkoleniu podamy adres docelowy.

Nr konta: BPH 52 1060 0076 0000 3200 0140 9373                                                                                                                                                             www.kotowice.nowogrodbobrz.pl
KRS - 0000338417                                                                                                                                                                                                        wykonanie: konrad9771@gmail.com
NIP - 973-096-66-07                                                                                                                                                                                                                    - Mapa strony | Zaloguj -

KOTOWICE, ul. Zielonogórska 17
tel. 660723424