STREFA KIBICA!!!

Mieszkańcy Kotowic zapraszają na wspólne kibicowanie!

ŚWIETLICA WIEJSKA  Ul.Kościelna 2

( JAKBY KTOŚ NIE WIEDZIAŁ TO ZA KOŚCIOŁEM KOLOROWY BUDYNEK)  

organizator ADRIAN KUCZAK

 

-15 LUTEGO "KOTVICA" została członkiem zwyczajnym ZWIA„ZKU LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Dziękujemy ZLOP za wsparcie i zaufanie.

INTERWENCJA W STAROSTWIE POWIATOWYM 

  -14 MARCA z inicjatywy "KOTVICY" delegacja z naszej wsi złożyła na spotkaniu z Panem Starostą… Dariuszem Wróblewskim wniosek o poprawę™ bezpieczeństwa w centrum wsi. Więcej... czytaj AKTUALNOŚCI

   - 7 KWIETNIA z inicjatywy starosty odbył‚a się wizja lokalna w Kotowicach. Więcej.... czytaj AKTUALNOŚCI

UWAGA!
DEFIBRYLATOR AED znajduje się™ w KOTOWICACH
ul. Zielonogórska  12
Po prawej, obok sklepu "Leviatan"
ODPOWIEDZIALNI: ANIA I AREK BERBEKA

Lista osób przeszkolonych patrz AKTUALNOŚšCIGDZIE LEŻĄ KOTOWICE?

   W województwie  lubuskim, gminie Nowogród Bobrzański. wieś rozciągnięta z północy na południe na grzbiecie i północnych zboczach zachodniego końca Wzgórz Dalkowskich. Wzgórza te stanowią zachodnią część Wału Trzebnickiego, nazywanego czasem Górami Kocimi.

CO TO SĄ WZGÓRZA DALKOWSKIE?

   Wzgórza Dalkowskie SĄ SPIĘTRZONĄ MORENĄ CZOŁOWĄ ukształtowaną w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Cechą charakterystyczną takich moren są silne i głębokie zaburzenia w zaleganiu starszych osadów lodowcowych i głębszego podłoża, spowodowane naciskiem lądolodu w głąb oraz jego posuwaniem się do przodu. Zaburzenia te objawiają się w postaci długich i wąskich fałdów ułożonych jak skiby i wypiętrzonych ku powierzchni przed czołem lodowca, następnie zerodowane przez rzeki i zasypane młodszymi osadami wodnolodowcowymi i rzecznym.

CZY NIE UWAŻA PAN, ŻE ROZTACZA SIĘ STĄD PIĘKNA PANORAMA? 

     Najwyższy punkt osiąga w Kotowicach wysokość 165,4m n p m ( imponująca wysokość jak na niziny).
    Z KOTOWIC roztacza się piękny widok na kilka miejscowości, od Bogaczowa po Zieloną Górę. Ku północy teren wzniesień opada do wysokości 70— 80m. npm, do doliny Czarnej Strugi i Ochli — lewobrzeżnych dopływów Odry, płynących odmiennie od większości rzek w tym regionie , bo na wschód. Kotowice znajdują się na lokalnym wododziale zlewni Czarnej Strugi, do której spływają cieki z północnych stoków i zlewni Brzeźnicy uchodzącej w Nowogrodzie Bobrzańskim do Bobru, do której płyną cieki ze stoków południowych i zachodnich.  

JAKIE WZGÓRZA WIDAĆ Z KOTOWIC?  

    Na północ widać kolejne pasmo wzniesień — spiętrzoną morenę czołową Wału Zielonogórskiego, na którym położone jest miasto Zielona Góra.                   

JAK POWSTAJE MORENA CZOŁOWA? 


    Morena czołowa powstaje wtedy gdy czoło lądolodu zatrzyma się bo jego topnienie równoważy się z jego posuwaniem.  Materiał skalny niesiony w topniejącym lodzie gromadzi się przed jego czołem w postaci wału z gliny piasku, żwiru i głazów, a ponieważ ruch lodowca nie jest jednostajny i składa się z licznych wahnięć, więc ten wał podczas ruchu do przodu jest przepychany i fałdowany, często zdzierany i wciskany w warstwy leżące pod lodowcem. Gdy nacisk lodowca spowoduje, że przed jego czołem zostaną sfałdowane i wypiętrzone osady starsze i do tego zostaną w nie wciśnięte niedawno odłożone osady najmłodsze — MÓWIMY ŻE JEST TO MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA. Od północy do Wzgórz Dalkowskich przylega dość rozległa dolina nazywana Pradoliną Barutzko-Głogowską,. Południowy brzeg pradoliny przebiega tu przez Niwiska i Kaczenice. Pradoliną tą spływały na zachód wody, gdy na obszary zachodniej Polski wszedł lądolód następnego zlodowacenia, nazywanego północnopolskim. Opisane wyżej struktury zaburzeń glacitektonicznych (spowodowanych przez lodowiec) są widoczne jeszcze w lesie na północnym brzegu terenu „Bajlando” jako odsłonięcie jasno szarych, iłów kaolinowych z piaskiem i żwirkiem kwarcowym, które reprezentują osady najmłodszego trzeciorzędu, poprzedzająe wszystkie osady lodowcowe i wodnolodowcowe zaliczane już do plejstocenu.       

                                                                                                                Autor:                                                                                                      mgr JERZY HRYNIEWSKI                                                                                                      geolog, sąsiad ze Skibic

Nr konta: BPH 52 1060 0076 0000 3200 0140 9373                                                                                                                                                             www.kotowice.nowogrodbobrz.pl
KRS - 0000338417                                                                                                                                                                                                        wykonanie: konrad9771@gmail.com
NIP - 973-096-66-07                                                                                                                                                                                                                    - Mapa strony | Zaloguj -

KOTOWICE, ul. Zielonogórska 17
tel. 660723424