STREFA KIBICA!!!

Mieszkańcy Kotowic zapraszają na wspólne kibicowanie!

ŚWIETLICA WIEJSKA  Ul.Kościelna 2

( JAKBY KTOŚ NIE WIEDZIAŁ TO ZA KOŚCIOŁEM KOLOROWY BUDYNEK)  

organizator ADRIAN KUCZAK

 

-15 LUTEGO "KOTVICA" została członkiem zwyczajnym ZWIA„ZKU LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Dziękujemy ZLOP za wsparcie i zaufanie.

INTERWENCJA W STAROSTWIE POWIATOWYM 

  -14 MARCA z inicjatywy "KOTVICY" delegacja z naszej wsi złożyła na spotkaniu z Panem Starostą… Dariuszem Wróblewskim wniosek o poprawę™ bezpieczeństwa w centrum wsi. Więcej... czytaj AKTUALNOŚCI

   - 7 KWIETNIA z inicjatywy starosty odbył‚a się wizja lokalna w Kotowicach. Więcej.... czytaj AKTUALNOŚCI

UWAGA!
DEFIBRYLATOR AED znajduje się™ w KOTOWICACH
ul. Zielonogórska  12
Po prawej, obok sklepu "Leviatan"
ODPOWIEDZIALNI: ANIA I AREK BERBEKA

Lista osób przeszkolonych patrz AKTUALNOŚšCI           GRUPĄ MIESZKAŃCÓW WSI  KOTOWICE

        ( woj. LUBUSKIE)

  MARZYMY O TYM , ABY W NASZEJ WIOSCE ŻYŁO SIĘ LEPIEJ

                I ABY LUDZIE BYLI BLIŻEJ SIEBIE,

            BY TWORZYLI WSPÓLNOTĘ,

  TAK JAK ICH PRZODKOWIE NA BUKOWINIE, HISTORYCZNO- GEOGRAFICZNEJ KRAINIE,O KTÓREJ PISZE SIĘ, ŻE BYŁA „ SZWAJCARIĄ WSCHODU”. CHCEMY CZERPIĄC Z DOROBKU PRZODKÓW PRACOWAĆ NAD HARMONIJNYM ROZWOJEM WSI ODNOSZĄC SIĘ Z SZACUNKIEM DO MIESZKAŃCÓW, BIORĄC POD UWAGĘ ICH POTRZEBY I OPINIE.

NASZYM PRIORYTETEM JEST

 PRACA NA RZECZ DZIECI, MŁODZIEŻY, SENIORÓW KOTOWIC I OKOLICY.

AKTUALNOŚCI:

         21 maja 2016  o godzinie 8.00

 DALSZE PORZĄDKOWANIE STAREGO CMENTARZA W KOTOWICACH.

ZBIÓRKA POD REMIZĄ.

        Bardzo się cieszymy, że wspólna praca Radnego- Piotra Lechockiego, Sołtysa - Tadusza Sławicza, Komendanta Straży- Andrzeja Rewaja daje samo dobro dla naszej społeczności. Dziękujemy za wsparcie  inicjatywy "Kotvicy" ze strony władz wsi, Urzędu Miasta i mieszkańców. Dbanie o cmentarze to świadectwo kultury i szacunku dla historii tego miejsca i Kotowiczan, którzy zostali pochowani w  naszej miejscowości.

  

 ZACHĘCAMY DO WYNAJMU ŚWIETLICY W KOTOWICACH!!!

INFORMACJE W ZAKŁADCE " KOTOWICE "---> " WYNAJMIJ ŚWIETLICĘ"

 

"KOTVICA" CZŁONKIEM ZWIĄZKU LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

     Na wniosek Zarządu "Kotvicy" z  dnia 3.02.2016 nasze stowarzyszenie zostało przyjęte do grona podmiotów ZWIĄZKU LUBUSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH uchwałą Zarządu ZLOP nr 12/26 z dnia 15.02.2016. Wspólne działanie zwiększa  efektywność i ułatwia realizację inicjatyw dla korzyści mieszkańców regionu. Mamy nadziej, że dzięki uczestniczeniu w ZLOP wiele się nauczymy. Dziękujemy za przyjęcie w poczet członków.

 

 INTERWENCJA U STAROSTY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

     14 marca 2016 z inicjatywy Zarządu " Kotvicy" odbyło się spotkanie delegacji z Kotowic z Panem Starostą Dariuszem Wróblewskim, na którym złożyliśmy wniosek z prośbą o rozwiązanie problemu niebezpiecznego dla mieszkańców i przejezdnych terenu położonego w centrum wsi przy sklepie "Leviatan". Obszar ten należy do Starosty Powiatu i od jego decyzji zależy poprawa stanu placu i bezpieczeństwa kierowców i pieszych , szczególnie dzieci, które w tym miejscu korzystają z dowozu do szkół. W spotkaniu uczestniczyli: sołtys Kotowic Pan Tadeusz Sławicz oraz członkinie Zarządu "Kotvicy" Anna Berbeka i Dorota Czyżewska. Spotkaliśmy się z dużym zrozumieniem ze strony starosty, który niezwłocznie podjął decyzję o przeprowadzeniu wizji lokalnej i nawiezieniu podłoża do utwardzenia placu. Mamy przekonanie, że jest to rozwiązanie tymczasowe i będziemy podejmować dalsze starania m. in o przekazanie tego terenu gminie z uwagi na brak możliwości budżetowych ze strony powiatu na zbudowanie w tym miejscu placu, który roboczo nazwaliśmy "Centrum wsi Kotowice".

 

WIZJA LOKALNA - CZYLI WIZYTA WŁADZ POWIATU

 I GMINY W KOTOWICACH

  7 KWIETNIA z inicjatywy Pana Dariusza Wróblewskiego- Starosty Zielonogórskiego w Kotowicach odbyło się spotkanie w celu dokonania wizji lokalnej i wspólnego zastanowienia się nad sposobem zaradzania zaniedbaniom, jakie zostały zgłoszone przez delegację wsi podczas wizyty w urzędzie.

   W spotkaniu uczestniczyli: Dariusz Wróblewski- starosta, Waldemar Kotlarski- wicestarosta, Agnieszka Stelmasik- dyrektor Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg W Górzykowie, Bożena Szymańska- dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Paweł Mierzwiak- burmistrz, Wiesław Walencik -z/ca burmistrza, Piotr Lechocki- radny, Tadeusz Sławicz- sołtys Kotowic, Joanna Balak- sekretarz "Kotvicy", Dorota Czyżewska- prezes "Kotvicy". 

  Ze szczególnym zrozumieniem dla zgłoszonych problemów spotkaliśmy się ze strony władz powiatu. Pani dyrektor Agnieszka Stelmasik zobowiązała się do zamontowania lustra przy wyjeździe z placu, postawienia postulowanych przez radnego Piotra Lechockiego znaków drogowych na odcinku drogi powiatowej przechodzącej przez Kotowice i załatwienia problemów związanych z lokalizacją posesji przy ul. Zielonogórskiej 12.

  Burmistrz zobowiązał się do załatwienia przystanku autobusowego z dachem, tak aby dzieci oczekujące na transport do szkół miały się gdzie schować. Przejęcie przez gminę placu pozostawiono do zastanowienia.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OBECNYM NA SPOTKANIU ZA PRZYBYCIE I KONSTRUKTYWNĄ POLEMIKĘ. MAMY NADZIEJĘ, ŻE WŁADZE WYWIĄŻĄ SIE Z OBIETNIC.

PRZYPOMINAMY, ŻE "KOTVICA" ZA SWÓJ PRIORYTET PRZYJĘŁA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I PODJĘTE DZIAŁANIA TEMU WŁAŚNIE SŁUŻA.

 

 DZIEŃ DZIECKA-

7 CZERWCA 2015 w niedzielę odbyła się impreza  pod hasłem:

" Odkryj w sobie dziecko".

     Dziękujemy za ofiarność mieszkańcom Kotowic, którzy przekazali na jarmark charytatywny różne " mało używane" przedmioty.

Z każdego daru serca: ubrań, sadzonek , pysznych ciast, zapraw domowych, książek, zabawek, biżuterii, ceramiki a nawet nowego roweru bardzo się ucieszyliśmy.

   Dziękujemy tym wszystkim, także spoza naszej wsi, którzy nabywając ofiarowane rzeczy nie szczędzili grosza, wiedząc, że za zebrane pieniądze zorganizujemy zajęcia w świetlicy.

Zebrano 1020zł i będziemy kontynuować akcję,

 ponieważ część darów pozostała zostaną udostępnione przy najbliższej okazji. Obiecujemy, że każdą złotówkę wydamy tylko za niezbędne materiały do zajęć ( będziemy informować Kotowiczan na stronie na co wydano zebrane środki) 

   Bardzo dziękujemy p. burmistrzowi Pawłowi Mierzwiakowi za obecność na imprezie, przekazane dary i aktywny udział w warsztatach muzykoterapii. Cieszymy się bardzo, że przy organizacji wsparli nas szef strażaków p. Andrzej Rewaj i radny p.Piotr Lechocki.  Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas niespodzianki dały RADOŚĆ uczestnikom imprezy i pozwoliły im poczuć się dzieckiem....


   W trakcie spotkania przeprowadzono KONSULTACJĘ SPOŁECZNĄ zgłoszonego do konkursu " Pomysł do budżetu 2015" PARKU ZABAW REKREACJI I EDUKACJI CZ.1. Obecni na niej mieszkańcy zaproponowali różne rozwiązania, które zostały umieszczone na specjalnie przygotowanej tablicy.

   Nieobecność sołtysa wsi, na kolejnym organizowanym przez "Kotvicę" działaniu pozostawiamy bez komentarza....

 

  " FORUM KOBIET"- robocza nazwa 

 

               NIEFORMALNEJ GRUPY KOBIET.

     Odbyło się pierwsze spotkanie założycielskie, w którym uczestniczyły Panie z Nowogrodu Bobrzańskiego, Bukowicy k/ Nowego Miasteczka, Lubska, Zielonej Góry i Kotowic. Mamy nadzieję, że na kolejnym  forum spotkamy się w szerszym gronie z Paniami z Rady Sołeckiej,  urzędniczkami Urzędu Miasta (  z Nowogrodu Bobrzańskiego), pracownicami MOPS-u) i sąsiadkami z okolicznych wsi.

CZAS NA ZMIANY .... CHCEMY ZROBIĆ COŚ DLA SIEBIE...  

NIE DLA NASZYCH MIEJSCOWOŚCI, NIE DLA NASZYCH DZIECI, TYLKO DLA SIEBIE....

 Każda zgłoszona potrzeba zostanie wzięta pod uwagę !!!  Chcesz mieć coś fajnego dla siebie we wsi? Nie czekaj, aż ktoś się zatroszczy...

  A może jesteś w czymś dobra i chcesz nas nauczyć?

  EFEKTY I FORUM:

-  LISTA WARSZTATÓW, TEMATÓW, SZKOLEŃ ITP.,  

   JAKIE  CHCĄ MIEĆ ORGANIZOWANE

   W ŚWIETLICY UCZESTNICZKI SPOTKANIA.

 

- "ŻÓŁTA KARTKA" DLA WŁADZ SAMORZĄDU LOKALNEGO

    ZA DOPUSZCZENIE DO ZNISZCZEŃ W BUDYNKU ŚWIETLICY W KOTOWICACH. Obecne na zebraniu dokonały szczegółowych oględzin budynku i spisały listę zniszczeń. Od 2010 roku Kotowice nie mogą się doprosić dokumentów regulujących zasady korzystania z budynku.

" Kotvica" przygotowała w sierpniu 2010 roku projekty: regulaminu, karty wynajmu świetlicy i przekazała do prawnej konsultacji. Rozumiemy, że za kadencji Burmistrza kończącej się z tą datą nie udało się.... ale w dalszej ( ????) 2010- 2014, mimo naszych ciągłych monitów... nie zrobiono niczego!!! Na rozmowie w tej sprawie z Burmistrzem zaproponowaliśmy kuratelę "Kotvicy", ale  przekazano nam  informacje, że wszystkie wiejskie świetlice przejdą pod opiekę Domu Kultury w Nowogrodzie Bobrzańskim. Kto prawnie odpowiada za majątek gminny w naszej wsi? Burmistrz czy Sołtys????  Przy okazji wyborów sołtysa w Kotowicach przekazano kolejny raz projekty dokumentów. Mamy połowę maja i budynek nadal niszczeje, bo nikt za niego nie odpowiada.

patrz zakładka SPRAWOZDANIA

 

 AED

   KOTVICA" ROZPOCZĘŁĄ REALIZACJĘ PROJEKTU DŁUGOTERMINOWEGO ZWIĄZANEGO Z POPRAWĄ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW WSI.

 ŚREDNI CZAS DOJAZDU KARETKI DO KOTOWIC TO OK. 30 MINUT.

ZE ŚRODKÓW STOWARZYSZENIA ZAKUPIONO DEFIBRYLATOR AED, KTÓRY JEST DOSTĘPNY DLA WSZYSTKICH.

PIERWSZE SZKOLENIE W OBSŁUDZE ODBYŁO SIĘ 25 MARCA 2015 r.

PROWADZĄCY: LEK. MED. ROBERT GÓRSKI ( WOLONTARIUSZ "KOTVICY")  ODDZIAŁ SOR SZPITALA W ZIELONEJ GÓRZE

 PLANUJEMY KOLEJNE...........

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH!!!!

ZALEŻY NAM SZCZEGÓLNIE NA OBECNOŚĆI RODZICÓW Z DZIEĆMI, DZIADKÓW Z WNUCZKAMI OSÓB DYSPONUJĄCYCH WOLNYM CZASEM, BEZROBOTNYCH.

       25 MARCA USTALONO Z PANEM ANDRZEJEM REWAJEM (OSP),

ŻE STRAŻACY ,KTÓRZY MAJA ZA SOBĄ KILKA SZKOLEŃ Z ZAKRESU I POMOCY ODBĘDĄ SPECJALISTYCZNY KURS DODATKOWY Z DR GÓRSKIM .

CHCEMY DOCELOWO PRZESZKOLIĆ PRZYNAJMNIEJ 2 OSOBY

W RÓŻNYM WIEKU Z KAŻDEGO DOMU W KOTOWICACH.

ZAPRASZAMY TEŻ SĄSIADÓW Z NIWISK, PRZYBYMIERZA, DRĄGOWINY, SKIBIC, SOBOLIC, KLĘPINY,  BOGACZOWA, NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO ITD....

ADRESY OSÓB PRZESZKOLONYCH W NASZEJ GMINIE:

1. Kotowice ul Skalniakowa 1 -Anna Krasowska

2. Kotowice ul. Wiśniowa 1 - Andrzej Rewaj, Klaudia Rewaj, Marcin Rewaj

3. Kotowice ul. Zielonogórska 26 - Jadwiga Krasowska, Ania Krasowska

4. Kotowice ul. Zielonogórska 5- Radek Augustyn

5. Kotowice ul. Zielonogórska 12- Ania, Artur, Lidka Berbeka

6. Kotowice ul. Zielonogórska 25- Ewa Krasowska

7. Kotowice ul. Zielonogórska 55- Tereska Najdek

8. Kotowice ul. Zielonogórska 28- Mateusz Krasowski

9. Kotowice ul. Zimna 1- Piotr Sławicz

10. Kotowice ul. Zimna 9- Nikola Dziębór

11. Kotowice ul. Parkowa 2- Paweł Irski, Krzysztof Irski, Ania Kucharz

12. Kotowice ul. Parkowa 4- Dariusz Muniak

13. Kotowice ul. Kościelna 3- Adrian Kuczak

14. Kotowice ul. Kościelna 10- Honorata Balak, Asia Balak, Agatka Balak

15. Kotowice ul. Kościelna 11- Dorota i Piotr Czyżewscy

16. Niwiska ul. Klonowa 2- Marlena, Dominnika i Grażyna Witkowskie.

17. Nowogród Bobrzański ul.Borówkowa 6 Dorota Laskowska Kabała

Mamy nadzieję, że ta lista będzie coraz dłuższa....

czytaj: Defibrylator pierwszejpotrzeby, a to wciąż w Lubuskiem dobro reglamentowane.......

Nr konta: BPH 52 1060 0076 0000 3200 0140 9373                                                                                                                                                             www.kotowice.nowogrodbobrz.pl
KRS - 0000338417                                                                                                                                                                                                        wykonanie: konrad9771@gmail.com
NIP - 973-096-66-07                                                                                                                                                                                                                    - Mapa strony | Zaloguj -

KOTOWICE, ul. Zielonogórska 17
tel. 660723424